Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hadrianus Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, és a Szolgáltató tulajdonában lévő www.hadrianus.hu webáruházon (továbbiakban: Webáruház) keresztül, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és jogügyletére vonatkozik, amely a www.hadrianus.hu webáruházon keresztül történik.

Ez a webáruház a Hadrianus Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 1101 Budapest, Korponai utca 3., adószám: 11778128 2 42, cégjegyzékszám: 01-09-676252. Számlavezető: Budapest Bank, számlaszám: 10100792-61133000-00000006 a Hadrianus Kft, mint Szolgáltató tulajdona.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF és a Tudnivalók a vásárlásról menüpont minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre / nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek /, magatartási kódexre nem utal.

 A Szolgáltató neve: Hadrianus Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1101 Budapest, Korponai u. 3.

Ügyfélszolgálat telefonszámai: 06-1-476-0944, 06-30-644-6656

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznap 10-17h

Az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: [email protected]
Adószáma: 11778028-2-42

Cégjegyzékszáma: 01-09-676252

Bejegyző hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság (1051 Budapest, Nádor u. 28)

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-73239/2014

A szerződés nyelve: magyar


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte:

1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és jogügyletre, amely Webáruházon keresztül történik. Jelen Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Hadrianus Kft. által üzemeltetett webáruházban magánszemélyek, viszonteladók, közintézmények, és alapítványok egyaránt vásárolhatnak.

A Hadrianus Kft. Webáruházában található termékek megtekintése és megvásárlása regisztráció és bejelentkezés nélkül is lehetséges. Azonban a kiemelt (viszonteladói, közintézményi és egyéb) vevőcsoportra  vonatkozó állandó kedvezmények érvényesítéséhez és egyéb kényelmi funkciók igénybe vételéhez szükséges a regisztráció. A regisztráció ingyenes és kötelezettséggel nem jár.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával és a magyar nyelvű számla/nyugta kiállításával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Az adatkezelésre vonatkozó részletesebb szabályokat a Szolgáltató „Adatvédelmi Nyilatkozat”-a tartalmazza. A Szolgáltató a Webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott, kiszállításhoz szükséges információk.

1.6. A web áruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek.

1.7. A web áruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, a nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

1.8. A jelen” e-vásárlásra” vonatkozó általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében, a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet és a polgári törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
 

2. Regisztráció és bejelentkezés

2.1 A regisztrációval érvényesíthetőek azok az állandó kedvezmények, melyeket a Szolgáltató az arra jogosult vevőcsoportoknak biztosít (lásd viszonteladó, közintézmények). A regisztráció további előnye ugyanakkor, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges ismételten megadni.

A regisztrációt a webáruház jobb felső sarkában található „regisztráljon” feliratra kattintva teheti meg. A *-gal megjelölt, kötelező adatok kitöltését követően a “Tovább” gombra kattintva véglegesíti a regisztrációját. A regisztráció elküldésével az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul, elfogadja a Hadrianus Kft. adatvédelmi nyilatkozatát, ezért kérjük, körültekintően olvassa el azt az alábbi linken:
www.hadrianus.hu/index.php?route=information/information&information_id=11

A regisztráció visszaigazolásáról automatikus email-t küldünk ki Önnek.
Amennyiben viszonteladóként vagy közintézményként kívánja használni a webáruházat, kérjük, a visszaigazoló emailben megadott dokumentumokat szíveskedjen megküldeni válaszként a részünkre ([email protected] email címre).

2.2 Az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, a Szolgáltatót  semminemű felelősség nem terheli.

 A Szolgáltatót nem terheli felelősség,ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót, a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

3.1. A megvásárolható termékekről részletes leírást,a termék tulajdonságait, jellemzőit, a termék egyedi adatlapja tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Webáruházban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.2. A vételár, mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árának megváltoztatási  jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Meghatározott időszakra vonatkozó akciók esetén, az akció leírásában tájékoztatjuk a vásárlókat az akció érvényességének idejéről. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Az online fizetési tranzakciók biztonsági ellenőrzése előreutalás esetén minimálisan 4 órát, online bankkártyás fizetés (FEJLESZTÉS ALATT) esetén minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele, csak ezt követően lehetséges. Online bankkártyás fizetéssel (FEJLESZTÉS ALATT) illetve előreutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. Megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a „Kosár” linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Az összegző oldalról a „Tovább nézelődöm” linkre kattintást követően az Ügyfél további termékekkel bővítheti Kosarát. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Pénztár” linkre kattintást követően megjelenő oldalon módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az „5. lépés: Fizetési mód” menüpontban található fizetési kötelezettség vállalás, ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadására nélkül a megrendelést nem lehet véglegesíteni. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található „6. lépés: Megrendelés rögzítése” menüponton belül a „Rendelés megerősítése” linkre kattintást követően kerül sor.

3.8. A megrendelés rögzítésével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy megrendelésének teljesítése fizetési kötelezettséggel jár.

4. Fizetési módok

4.1. Készpénz: a megrendelt eszközök ellenértékének kiegyenlítése az üzletünkben történő személyes átvételkor készpénzben, vagy bankkártyával lehetséges.

4.2. Utánvétel (házhozszállítás készpénzes fizetéssel): házhozszállítás esetén a megrendelt eszközök ellenértékének kiegyenlítése a futárszolgálatnak történő készpénzes (utánvételes) fizetéssel történhet.

4.3. Banki átutalás (előreutalás): bármely választott szállítási mód esetén a rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése elött, átutalással is kifizetheti. Kérésére az átutaláshoz előre megküldünk a kiállított számlát e-mailben. Az utalás közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a visszaigazoló levelünkben megküldött rendelésszámot. Ennek hiányában az Ön befizetését nem tudjuk beazonosítani, illetve jóváírni, így visszautaljuk.
Rendelését csak az összeg jóváírását követően tudjuk teljesíteni, amely beérkezésének biztonsági ellenőrzése minimálisan 4 órát vesz igénybe. A befizetésről kiállított számla eredeti példányát a megrendelt termékek átvételekor adjuk át.

4.4. Online bankkártyás fizetés (FEJLESZTÉS ALATT): bármely választott szállítási mód esetén interneten keresztül is fizethet bankkártyával, az OTP Bank által nyújtott szolgáltatás segítségével. Teljesen biztonságosan, 128 bites titkosítással védetten küldheti el bankkártya adatait a bankba. A megadott bankkártya adatokhoz a Szolgáltató semmilyen formában nem férhet hozzá.
Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), EC/MC dombornyomott. Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa / MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást.

5. Szállítási módok

5.1. Személyes átvétel: Az Elérhetőség menüpontban található üzletünkben nyitvatartási időben van lehetőség a megrendelt termékek átvételére. Ebben az esetben azonban kérjük, minden esetben várja meg az értesítő e-mailt, melyben tájékoztatjuk, hogy rendelése átvehető. Személyes átvétel esetén az eszközök ellenértéke a 4. pontban található bármely fizetési módon kiegyenlíthető. A személyesen átvett termékekre a pénztárttól való távozás után esztétikai állapotára vonatkozóan utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

5.2. Házhozszállítás: Magyarország egész területére vállalunk házhozszállítást futárszolgálattal. Jelenlegi szerződött partnerünk a GLS Hungary. A fizetendő díjat a megrendelés feladása előtt a szoftver automatikusan kiszámítja, így ön is meggyőződhet a szállítási díjakról. Futárszolgálatos házhozszállítás esetén az eszközök ellenértékét banki előreutalással, online bankkártyás fizetéssel vagy a futárszolgálatnak történő készpénzes fizetéssel (utánvéttel) egyenlítheti ki az Ügyfél.

5.3. Házhozszállítás egyetemes postai szolgáltatóval: a 335/2012. (XII. 4.) kormányrendelet hatályos módosítása alapján cégünk biztosítja az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Ehhez megrendelést követően az [email protected] email címre jelezze, ezirányú igényét.

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

6.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését, a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

6.2. E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható átvételi, szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

6.4. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

6.5. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

6.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

7. Teljesítési és fizetési feltételek

7.1. A megrendelések összekészítése személyes készpénzes átvétel esetén a megrendeléstől, vagy banki előreutalás, illetve online bankkártyás fizetés esetén az ellenérték beérkezésétől számított maximum 48 órán belül megtörténik. Ez alól kivételt képeznek a Piactér-en található eszközök, melyek összekészítését maximum 5 munkanapon belül vállaljuk.

7.2. Ha a szolgáltató a szerződésben –megrendelésben- vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, mert a termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül visszafizetni.

7.3. A házhozszállítással rendelt eszközök kézbesítését az összekészítését követő 24 órában vállaljuk. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

7.4. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű számítás- és/vagy irodatechnikai eszközök (pl. fénymásolók, rackszekrények, stb.) kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető!

7.5. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés értéke eléri a Webáruház "Tudnivalók a vásárlásról" menüpontban mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén, a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a "Tudnivalók a vásárlásról" menüpont alatt tájékozódhat.

7.6. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Webáruház „Tudnivalók a vásárlásról” menüpont Házhozszállítás pontja alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

7.7. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen.

7.8. A megrendelt termékről számla/nyugta készül, mely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

8. Elállás jog

8.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999/ II.5/ kormányrendelet szabályozza. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

8.2. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

8.3. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően
 • fogyóeszköz, kellékanyag tekintetében;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

8.4. Elállási jog gyakorlásának a menete

8.4.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére hivatkozva a megrendelt termékre és a megrendelés/számla azonosítójára. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

8.4.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

8.4.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

8.4.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

8.4.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

8.4.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 7.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A visszaküldött terméket a Szolgáltató kizárólag abban az esetben köteles visszavenni, ha az alábbi feltételeknek megfelel:
- a termék átvételt követő állapotában nem történik olyan jellegű változás, amely a Szolgáltatót hátrányosan érintené,
- a termék hiánytalan, rendelkezik az átvett minden tartozékával, kiegészítőjével, kellékanyagával,
- a terméken található Szolgáltató által használt egyedi azonosító matrica sértetlen,
- az elálláshoz szükséges a vásárlást igazoló számla/nyugta vagy a másolatának felmutatása.

8.4.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A házhozszállítással vásárolt termékek esetén az elállást követően a Szolgáltató nem köteles a házhozszállítás díját megtéríteni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzleteiben is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére és költségére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

8.4.8. Átvevőpont: Hadrianus Kft., 1101 Budapest, Korponai u. 3.

8.4.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételét követően 14 naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti az eszközök ellenértékét. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket a 7.1.6. pontban meghatározott módon.

8.4.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.4.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben illetve annak kellékanyagában bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A nem rendeltetésszerűen használt termékre az elállási jog nem vonatkozik.

9. Jótállás (Garancia), szavatosság

9.1. A forgalmazott termékekre vonatkozóan a Szolgáltató jótállási kötelezettséget vállal, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt keletkező meghibásodásokat a telephelyén saját költségén javítja. Amennyiben a javítás nem gazdaságos, a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az eredeti termék tulajdonságaival egyenértékű eszközt ajánl fel cserének. Ez alól a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállási kötelezettség hatálya alá tartozó eszközök listáját az esetleges kivételeket a Webáruház „Tudnivalók a vásárlásról” menüpont tartalmazza.

9.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával.

9.3. Szolgáltató, az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék részletes adatlapján megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott számlán, vagy nyugtán (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

9.4. A leértékelt termékeknél a termék adatlapján feltüntetett értékcsökkentést okozó hibára a Szolgáltatónak nem áll módjában garanciát vállalni.

9.5 Indokolatlan garanciális igény benyújtása esetén a Hadrianus Kft.- nek jogában áll bevizsgálási díjat felszámítani.

10. Felelősség

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Minden itt közölt információ megváltoztatása, visszavonása vagy aktualizálása minden előzetes értesítés nélkül is lehetséges.

10.2. Az Ügyfél a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy, egyéb hasonló okból kifolyólag származnak.

10.4. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használó által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.5. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.6. Az Ügyfelek által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.7. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.8. Amennyiben az Ügyfél a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. Szerzői jogok

11.1. A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 • Cím: 1101 Budapest, Korponai u. 3.
 • Ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 10-17-ig Telefonszám: 06 1 476-0944, 06 30  664 6656
 • E-mail: [email protected]

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
- telefonon közölt  panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-17:00 között fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető.

Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
 • E-mail cím: [email protected] 
 • Fax: 06 (1) 488 21 86 
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Budapest, 2014. október 10.

© 2014-2024 Hadrianus Computers Minden jog fenntartva. | Webáruházat készítette és optimalizálta: TTC-Soft KFT