Adatvédelmi nyilatkozat, Minőség, Információbiztonsági és Környe

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelő neve: Hadrianus Ipari kereskedelmi Szolgáltató Kft.

2. Az adatkezelő címe: 1101 Budapest, Korponai u. 3

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-73239/2014

4. Elérhetőség: [email protected]

5. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes,  és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon történő regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: 2011 évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 68. § (6) bekezdése valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával.

7. A kezelt adatok köre:

a. A felhasználó által megadott személyes adatok, melyekhez csak a felhasználó illetve az adatkezelő férnek hozzá.
b. A felhasználó megrendelései, melyekhez csak a felhasználó illetve az adatkezelő férnek hozzá.

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- vezeték és keresztnév,
- e-mail cím,
- telefonszám
- jelszó,
- cím (irányítószám, város, utca, házszám, ország, megye)

A weboldalon történő regisztrációval, a felhasználási feltételek elfogadásával Ügyfél kijelenti, hogy ügyfélkapcsolatot létesít Szolgáltatóval, melynek keretében a fentiekben megjelölt számlázási, szállítási, kapcsolattartási  adatainak illetőleg a szolgáltatás használatához szükséges belépési jelszónak a Hadrianus Kft. általi kezeléséhez hozzájárulását adja.

8. Az adatkezelés célja: A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, a felhasználók jogosultság alapján történő kedvezményeinek érvényesítése és a vásárlás teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az adatokat a Hadrianus kft  felhasználhatja  arra, hogy email értesítéseket, hírleveleket küldhessen a felhasználónak. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – hírlevél leiratkozással – megtilthatja.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

9. Az adatok megismerésére jogosult személyek:

Az adatokat a felhasználó illetve az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni.
A webáruház üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fejlesztő, könyvelő, szállítócég) vehet igénybe. Minden ilyen esetben az adatkezelő az adatfeldolgozóval kötött szerződésben, vagy adatvédelmi nyilatkozat keretében megismerte az adatfeldolgozó partner adatvédelmi szabályzatát. Azonban az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Személyes

Adatkezelő a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az ügyfél részére. Az adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő házhozszállítás esetén az ügyfél által megadott szállítási címre, illetve előre utalás esetén az ügyfél email címére küld.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

10. Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a Webáruház > Fiók > GDPR > Törlési jog menüpontban kezdeményezheti.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (megrendelés, megrendeléssel kapcsolatos levelezés, számla, stb…). Ezeket a dokumentumokat a jogszabályban meghatározott 10 évig őrizzük meg.

11. Személyre szabott reklámok/tartalmak: A  Hadrianus kft rendszeresen küld ki  küld ki ajánlatokat, hírleveleket, amik a regisztrált felhasználók tájékoztatását szolgálják. Az hírlevél küldő rendszerről a felhasználó minden előzetes értesítés nélkül – hírlevél leiratkozással – leiratkozhat.

Cégünk  kizárólag regisztrált email címekre küld hírlevelet, egyéb forrásból megszerzett vagy összegyűjtött email címeket hírlevél küldésre nem használ fel. Szem előtt tartva a 2008. évi XLVIII. tv. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, az Országgyűlés 2008. június 9-i ülésnapján elfogadott  törvény  6.pa’ragrafusa alapján kéretlen elektronikus, üzletszerzést célzó reklámüzenet  csak természetes személynek nem küldhető előzetes beleegyezés nélkül.

12. Cookie (süti) használatata: Jelen webhely sütiket (Cookie-kat) használ szolgáltatásainak működése (pl. automatikus beléptetés), fejlesztése, statisztikai adatgyűjtés, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében. A Webhely használatával Ön elfogadja a sütikre vonatkozó alábbi irányelveket, valamint adatvédelmi nyilatkozatot.

A Cookie, süti a böngésző által az Ön eszközére helyezett rövid számsorból áll, ami a weblapot letöltő számítógép vagy egyéb eszköz megkülönböztetésére és statisztikai adatgyűjtésre szolgál. A sütik személyes adatot nem tartalmaznak.

A cookie-k által gyűjtött statisztikai adatokat a Webhely nem értékesíti, nem adja bérbe és semmilyen egyéb módon nem terjeszti harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatásokat, amely szolgáltatásokhoz Ön a szükséges információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely tartalmazhat független, harmadik felek felügyelete alá tartozó és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat, linkeket. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy időnként látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

A cookie-kat 2 évig tároljuk, de a felhasználó ezalatt bármikor módosíthatja, törölheti a saját számítógépén, a sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalakon tud tájékozódni:
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
http://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell  eljuttatni, amire cégünk 20 munkanapon belül válaszol.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni/kezdeményezni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

14. Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény ,valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság / 1125 Budapest Szilágyi E. fasor 22 c /  az adatvédelmi biztos segítségét is  /dr. Péterfalvi Attila elnök /

_____________________________

Minőségpolitika

A Hadrianus Kft. szolgáltatási tevékenységét úgy valósítja meg, hogy figyelembe veszi a megrendelők, partnerek és vásárlók igényeit.

A vezetés a minőséget meghatározó célnak tekinti, amely a potenciális megrendelőink megnyerésének, a piac megtartásának és bővítésének meghatározó eszköze. Ennek tudatában vállalkozásunkat úgy működtetjük, hogy nevünk garanciát jelentsen megrendelőink számára.

Vállalkozásunk a MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert követelményeinek megfelelő szolgáltatási folyamatot tart fent.

A Hadrianus Kft. minőségpolitikája a minőséget befolyásoló tényezők megoldására, a minőségrontó tényezők nyílt feltárására, a minőség mindenkori javítására és fejlesztésére irányul.

A minőségirányítási rendszerünket rendszeresen felülvizsgáljuk, ellenőrizzük, értékeljük, és ennek alapján intézkedéseket vezetünk be a hatékonyság növelésére. A minőségirányítási rendszerrel való megismerkedés, továbbá az ezzel való folyamatos és konstruktív együttműködés a Kft minden dolgozójának legfontosabb feladatát képezi. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy rendszeres képzéssel fejlesszük valamennyi dolgozónk minőségtudatát.

Budapest, 2017. április 3.

Ügyvezető igazgató

_____________________________

Információbiztonsági politika

A Hadrianus Kft. vezetése és minden alkalmazottja tudatában van annak, hogy az üzletvitel során tudomására jutott információk pontossága, teljessége, bizalmasságának és sértetlenségének megőrzése - különös tekintettel a speciális szolgáltatásokra, valamint a különleges szolgáltatáskezelésre, amellyel vevői és saját érdekeit szolgálja, szerződéses kötelezettségeinek eleget téve - kiemelt szerepet játszik a Kft. életében, piaci helyzetében és vezető szerepének megőrzésében.

Emiatt a Hadrianus Kft. minden egyes dolgozójának kötelessége és érdeke, hogy mindenkor megfeleljen a vonatkozó érvényes jogszabályoknak. A Hadrianus Kft. vezetősége ugyanakkor elkötelezte magát arra, hogy értékes eszközeinek - beleértve munkatársait és az információhordozó eszközöket - a szükséges és elégséges védelmet biztosítja.

Mindezek érdekében a Hadrianus Kft. vezetése bevezette és fenntartja az MSZ ISO/IEC 27001:2014 Információbiztonság Irányítási Rendszerét és vállalja, hogy azt rendszeresen átvizsgálja, teszteli, a belső és külső igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti.

A kockázatok minimalizálása érdekében folyamatosan ellenőrzi, szükség szerint módosítja a kockázat értékelés szempontjait, és a kockázat menedzselési, intézkedési tervét.

A Kft. vezetése biztosítja, hogy

  • minden dolgozó megismerje a Kft. információbiztonság általános szabályait, továbbá a munkakörre érvényes jogosultsági és felelősségi szabályokat,
  • a Kft. Információbiztonság Irányítási Rendszere és a Kft. munkatársainak ilyen irányú oktatása révén, ezen jogosultsági és felelősségi szabályoknak a Kft. minden dolgozója eleget tudjon tenni,
  • az Információbiztonság Irányítási Rendszer változtatása esetén, minden dolgozója megfelelő oktatásban részesüljön annak érdekében, hogy az Információbiztonság Irányítási Rendszer az első bekezdésben foglalt cél elérését mindenkor lehetővé tegye,
  • a megfelelő védelmi rendszer kiépítésével a számítógépes vírusok kiszűrhetőek legyenek és a számítógépes rendszer működését, ne veszélyeztessék, a Kft. eszközeit rossz célra ne használhassák,
  • csak jogtiszta szoftverek kerüljenek használatra,
  • a biztonsági incidenseket a dolgozók jelentsék,
  • az Információbiztonság Irányítási Rendszer működtetése révén az üzletmenet folyamatossága mindenkor biztosítva legyen.

Ezen dokumentum aláírásával személyesen is megerősítem a fenti célok melletti elkötelezettségemet!

2019.08.01

Ügyvezető igazgató

_____________________________

Környezetpolitikája

Társaságunk vezetősége felismerte, hogy környezetünk fokozott védelme minden gazdálkodó szervezet kötelessége, humán erőforrásaink, természeti értékeink folyamatos megóvása érdekében. A jelen és jövő generációi számára az egészséges környezethez való jog biztosítása érdekében minden környezethasználó felelőssége, hogy összes tevékenységében a káros környezetterhelést minimálisra csökkentse.

Ennek érdekében cégünk minden tevékenységét az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezettudatos vállalatirányítás alkalmazásával végzi, melynek keretében:
• Elkötelezzük magunkat a mindenkori környezetvédelmi törvények és jogszabályok előírásainak való megfelelés mellett.
• Célul tűzzük ki, hogy partnereink részére megkeressük azokat az optimális megoldásokat, amelyek a környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyezik üzleti döntéseikben, de nem ró elviselhetetlen terheket a vállalkozásra.
• Hangsúlyt fektetünk az energia hatékony felhasználására, tevékenységünkből adódó környezetszennyezések, káros környezeti hatások, terhelések lehető legkisebb szinten tartására
• Környezetirányítási rendszerünket, valamint környezeti teljesítményünket naprakész információk alapján az országos és helyi társadalmi elvárásoknak megfelelően folyamatosan fejlesztjük.
• Példamutatásunkkal partnercégeinknél is hozzá kívánunk járulni a helyi társadalomban élő emberek környezettudatos kultúrájának kialakításához és elterjesztéséhez.

Környezeti politikánk megvalósítása napi tevékenységeinkben:
• Meghatározzuk és rögzítjük a környezetvédelmi felelősségeket. Gondoskodunk minden alkalmazottunk rendszeres környezetvédelmi képzésről és tájékoztatásáról, így elvárjuk, hogy ismerje a rá vonatkozó környezeti célokat és napi tevékenysége környezeti hatásait, a megelőzési és kárelhárítási módszereket. Minden alkalmazottunk kötelessége az általa észlelt környezetszennyezésre felhívni a vezetőség figyelmét.
• Tevékenységünk során hangsúlyozzuk a környezetvédelmi szempontok jelentőségét a vállalati döntésekben.
• Gondoskodunk a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentéséről, szelektív gyűjtéséről. Megkeressük az újrahasznosítási lehetőségeket.
• Eljárásokat dolgozunk ki, a baleseti- és veszély helyzetek kezelésére, és törekszünk a bekövetkezési kockázatok csökkentésére.

Környezeti célprogramjaink teljesítése érdekében rendszeresen intézkedési terveket dolgozunk ki, és megvalósításukat a meghatározott teljesítménymutatók értékelése alapján nyomon követjük.

Budapest, 2020. szeptember 1.

© 2014-2024 Hadrianus Computers Minden jog fenntartva. | Webáruházat készítette és optimalizálta: TTC-Soft KFT